مراکز ورزش روستایی در دهستان ها ایجاد می شودمراکز ورزش روستایی در دهستان ها ایجاد می شود

به گزارش ایرنا، غلامرضا جعفری روز شنبه در دیدار با عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین افزود: در سالهای اخیر گام های بلندی برای توسعه ورزش روستایی در سطح کشور برداشته شده که با احداث خانه های ورزش روستایی این برنامه شتاب بیشتری گرفته است.
وی افزود: خوشبختانه با توجه به ویژگی های استان و مدیریت شایسته قزوین شاهد رشد و شکوفایی ورزش به ویژه در مناطق روستایی استان قزوین هستیم.
این مسئول ادامه داد: با توجه به ضرورت توسعه ورزش در مناطق روستایی برای تجهیز خانه های ورزش روستایی در سطح کشور اقدام شده است و در گام بعد برای راه اندازی مراکز ورزش روستایی در مرکز دهستان ها اقدام خواهد شد.
جعفری اضافه کرد: در کنار تجهیز و توسعه ورزش روستایی المپیاد ورزش روستایی را نیز مدیریت می کنیم تا حمایت از ورزش روستایی را در دو بعد قهرمانی و همگانی پیش برده باشیم.
وی افزود: نواقصی نیز در این طرح وجود دارد که باید با توجه به طرح آمایش سرزمین برای رفع آنها اقدام کرد.
6101

تاریخ خبر : 1397/08/05 - 11:45
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehvarzesh
telegram: http://t.me/rasanehvarzesh
tel: +98912001854
© 2017 Rasaneh Varzesh Rights Reserved